Lesson 1 of 0
In Progress

Czego pragniesz prawdziwie?

Czy wiesz czego chcesz? Czego pragniesz w swoim życiu? Co chcesz projektować?

Krótka powtórka pierwszego tygodnia.

/nagranie pochodzi z pierwszej wersji szkolenia, linki o których mowa na nagraniu już nie istnieją, ale treść nagrania jest nadal aktualna/