Lesson 1 of 0
In Progress

Gdzie jesteś w Twojej firmie?

Przejdź do części głównej tego tygodnia. Pamiętaj o wykonaniu ćwiczeń dodatkowych umieszczonych w materiałach każdej lekcji i aktywnego udziału w dyskusjach na forum.

(Ta lekcja nie zawiera filmu)