Ten kosztorys pomoże Ci przeliczyć pieniądze, które chcesz i musisz zarobić na ilość projektów / stawkę godzinową oraz ilość m2 do zaprojektowania.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1176Eg1_1qdR7NzLTyjrLS-jiwzGKE2YSAUF-kcPfEc4/edit?usp=sharing

Stawki godzinowe możesz dowolnie zmieniać aby zobaczyć zmianę w wyliczeniach. Rubryka B i C wyliczana jest automatycznie (wyjątek stanowi rubryka B1, gdzie powinnaś wpisać kwotę wyliczoną z pierwszego kosztorysu dostępnego parę lekcji wcześniej).