Lesson 1, Topic 1
In Progress

Elektroniczne umowy

Jeśli myślisz o pracy online (ale nie tylko) dobrym rozwiązaniem jest rozważenie używania formularzy i narzędzi, które pomagają przygotować ofertę dla każdego z klientów i uzyskać od niego elektronicznie podpis. Unikamy w ten sposób zmuszania klienta do drukowania i skanowania dokumentów.

Poniżej znajdziesz listę przykładowych narzędzi, które umożliwiają takie czynności. Zdecydowana większość pozwala na utworzenie bezpłatnego konta. Zachęcam do przetestowania takich narzędzi i wybór takiego, które uważasz za najbardziej intuicyjne dla Ciebie. W kolejnych etapach szkolenia będziemy także rozmawiać o innych narzędziach, aby na końcu połączyć wszystko w całość i umożliwić łatwy przepływ pracy.

Niektóre z nich zawierają przykładowe oferty projektowe. Zachęcam jednak aby te przykładowe oferty dostosowywać wg wskazówek wskazanych w tym module szkolenia.

Przykładowy szablon znajdziesz tutaj: https://www.canva.com/design/DAFByfojYMA/ncI1D_in3PvbbHX7OK34zA/view?utm_content=DAFByfojYMA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink